ข่าวดึก 7HD

จ.นราธิวาส คลายมาตรการโควิด-19 เปิด 6 หมู่บ้านใน ต.เกาะสะท้อน

คณะกรรมการจังหวัดนราธิวาส มีมติให้ผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 เปิด 6 หมู่บ้าน ในตำบลเกาะสะท้อน ให้ชาวบ้าน 1,200 ครัวเรือน ออกนอกพื้นที่ได้เป็นวันแรก หลังจากถูกปิดพื้นที่ต่อเนื่องนาน 32 วัน แต่ทุกคนยังต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะที่ออกนอกบ้าน และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ส่วนอีก 3 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 2, 5 และ 6 เจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดพื้นที่ต่อไปอีก 14 วัน และสั่งให้เพิ่มจุดคัดกรองด้านในหมู่บ้านอีกชั้นหนึ่งด้วย เนื่องจากเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ยังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ดังกล่าว 10 คน จึงต้องคุมเข้มพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว ไม่ให้แพร่ออกมานอกพื้นที่

แต่เนื่องจากทั้ง 9 หมู่บ้าน จะมีทางออกของหมู่บ้านทางเดียว คือด้านหน้าหมู่ที่ 1 ซึ่งจุดนี้เจ้าหน้าที่ได้ตั้งกองอำนวยการคัดกรองโรคไว้แล้วแต่แรก ดังนั้นชาวบ้านทุกคนก่อนจะเข้าออกจากหมู่บ้าน จึงยังต้องผ่านการคัดกรอง และมีผู้ใหญ่บ้านของตนเองให้การรับรองก่อน ถ้าเป็นชาวบ้านจาก 3 หมู่บ้านที่สั่งปิดอยู่ ก็จะไม่อนุญาตให้ออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด นอกจากมีเหตุจำเป็นจริงๆ