7HDร้อนออนไลน์

"หมอยง" ชวนคนวัคซีนครบ 2 เข็ม ต่างยี่ห้อ ตรวจเช็กระดับภูมิต้านทานฟรี

วันนี้ (10 มิ.ย.64) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เชิญชวนให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 ต่างชนิดกัน ไม่ว่าเข็มแรกจะเป็น ซิโนแวค เข็มที่ 2 เป็น แอสตราเซเนกา หรือเข็มแรกเป็น แอสตราเซเนกา เข็มที่ 2 เป็น ซิโนแวค ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม เมื่อฉีดหลังเข็ม 2 แล้ว ครบ 1 เดือน และต้องการตรวจภูมิต้านทานหลังฉีดเข็มที่ 2 ทางศูนย์ฯ ยินดีที่จะตรวจภูมิต้านทานให้ กรุณาลงทะเบียนมาทาง QR code หรือ link ที่แนบมา https://docs.google.com/…/1FAIpQLScDZMb25ZC…/viewform…

เมื่อแสกนคิวอาร์โค้ดเข้าไปแล้ว  จะต้องลงทะเบียน กรอกประวัติส่วนตัวพร้อมรายละเอียดการรับวัคซีนแต่ละยี่ห้อ รวมถึงผลข้างเคียง โดยทางศูนย์ฯจะตรวจหาภูมิต้านทานให้ฟรี พร้อมจะเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ โดยจะนำผลการตรวจภูมิต้านทานที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาด้านวัคซีนในอนาคต ซึ่งผลการศึกษาจะไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงตัวผู้เข้ารับการตรวจได้  ซึ่งหากใครมีคุณสมบัติเหมาะสมก็จะได้รับการติดต่อไปทำนัดทำการเจาะเลือด ตรวจหาภูมิต้านทานต่อไป

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/06/10/60c18bb6a26ca5.29730188.jpg