7HDร้อนออนไลน์

พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ผ่านฉลุย สภาฯ ลงมติเห็นชอบ 270

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ ( 10 มิ.ย.64) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุมพิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ภายหลัง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย อภิปรายปิด นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีการกระทรวงการคลัง และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ชี้แจงเสร็จเรียบร้อย

จากนั้นเวลา 10.35 น. ที่ประชุมได้ส่งผลการมติอนุมัติ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ด้วยคะแนนเห็นชอบ 270 เสียง ไม่เห็นชอบ 196 เสียง งดออกเสียง 1 ไม่ลงคะแนน 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง