7HD ร้อนออนไลน์

ศึกษาธิการเชียงใหม่ ยืนยันเปิดเรียน 14 มิ.ย.นี้ พร้อมฉีดวัคซีนให้ครูก่อนเปิดเรียน 5 พันโดส

วันนี้ (10 มิ.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงมาตรการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลังกระทรวงศึกษาธิการได้เลื่อนเปิดเรียนไปเป็นวันที่ 14 มิ.ย. 2564 ว่าทางสถานศึกษาต้องประเมินรูปแบบของแต่ละโรงเรียน ให้ผ่านตามที่กรมอนามัยกำหนด ซึ่งมีมาตรการอยู่ทั้งหมด 44 ข้อ เมื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ก็จะได้ใบรับรองอนุญาตให้เปิดเรียนได้ และสถานศึกษาต้องเพิ่มมาตรการป้องกัน ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ประกาศไว้ โดยมาตรการที่ใช้ในการควบคุมสถานศึกษาก่อนการเปิดภาคเรียนวันที่ 14 มิ.ย. 2564 นี้ ถือเป็นมาตรการที่เข้มข้นและใช้มาตรการเดียวกันทั้งจังหวัด โดยสำนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ 1 เชียงใหม่ และศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จะเข้ามาดูมาตรการที่ได้กำหนดขึ้น ว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่ เพื่อจะได้รับคำรับรองว่าสามารถดำเนินการได้ และพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิ.ย. นี้

“สำหรับสถานศึกษาที่พร้อมแล้ว และอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวน 707 แห่ง สถานศึกษาเอกชน (สามัญ) จำนวน 128 แห่ง อาชีวศึกษา จำนวน 18 แห่ง รวมทั้งหมด 853 แห่ง ในจำนวนนี้มีสถานศึกษาที่มีการจัดหอพักนอนทั้งสิ้น 133 แห่ง จำนวนนักเรียนพักนอน 8,909 คน ซึ่งได้มีการจัดประชมชี้แจงเรื่องกักตัวของนักเรียนพักนอนและครูที่จะมาทำการสอน รวมถึงบุคคลากรทั้งหมด ต้องอาศัยและกักตัวอยู่ในพื้นที่ก่อนเปิดภาคเรียนทั้งหมด 14 วัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในสถานศึกษา และไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ พร้อมกันนี้ได้ให้แยกห้องนอนนักเรียน ปรับห้องพักให้เป็นสัดส่วน ให้มีอากาศถ่ายเท ปลอดโปร่ง ไม่แออัด แยกของใช้ส่วนตัว รวมทั้งแยกทำความสะอาด มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ถุงขยะต้องจัดถังขยะให้มีฝาปิดมิดชิดไว้นอกอาคาร แยกขยะที่ถูกสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ราดด้วยน้ำยาฟอกขาว มัดปากถุงให้แน่นก่อนนำไปทิ้ง การกวาดพื้นอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายได้ ให้ใช้การเช็ดถูแทน” รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

นายคงกระพัน ยังระบุอีกว่า เพื่อความปลอดภัยของคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ได้มีการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเปิดเรียนกว่า 10,000 กว่าคน แต่ประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 10,000 คน ซึ่งขณะนี้มีวัคซีนเพียง 5,000 โดสเท่านั้น และอยู่ในช่วงของการทยอยฉีดให้กับบุคคลากรทางการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังคงเหลืออีก 5,000 โดส ที่ยังต้องรอการจัดสรรเพื่อให้ครอบคลุมบุคคลกรที่สมัครใจต้องการฉีดวัคซีนทั้งหมด