ห้องข่าวภาคเที่ยง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม

เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โพสต์แจงขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับจัดสรรวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" โดยระยะที่ 1 ที่จะเปิดให้เฉพาะหน่วยงานและองค์กร เข้าไปลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เริ่มวันที่ 14 มิถุนายนนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ขั้นตอนแรก องค์กรและหน่วยงานต้องเข้าไปลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ที่เว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th พร้อมแนบเอกสารนิติบุคคลมาด้วย ส่วนที่เคยส่งหนังสือแจ้งความประสงค์มาก่อนแล้ว ขอให้ลงทะเบียนเข้าระบบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบลำดับจัดสรรโควตา

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติและการจัดสรรโควตาการกระจายวัคซีนตัวเลือก โดยใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์

จากนั้นขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก อนุมัติแจ้งจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร โดยจะส่งอีเมลแจ้งรหัสให้องค์กรหน่วยงานเข้าล็อกอินเพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการชำระเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน

ขั้นตอนที่ 4 องค์กรและหน่วยงาน ทำสัญญาพร้อมชำระเงิน ตามเงื่อนไขข้อตกลง

ขั้นตอนที่ 5 องค์กรและหน่วยงาน อัปโหลดรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข้าสู่ระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรอการกระจายวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ไปยังสถานพยาบาลที่ได้เลือกไว้ตามรอบการจัดส่งที่กำหนด

และขั้นตอนสุดท้าย ผู้ที่มีรายชื่อในระบบเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่องค์กรได้เลือกประสานไว้ตามวันเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน สามารถเช็กข้อมูลการได้รับวัคซีนตัวเลือก ผ่านระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขได้เช่นกัน

ทั้งนี้การฉีดวัคซีนในระยะที่ 1 ประชาชนจะได้รับการฉีดฟรี ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานและองค์กร โดยคาดว่า วัคซีนจะถูกจัดส่งมาถึงในวันที่ 21 มิถุนายนนี้