ห้องข่าวภาคเที่ยง

ฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ไม่กระจายเชื้อกับคนในครอบครัว

วันนี้สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ยังคงให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนที่ลงทะเบียนกับ “หมอพร้อม” ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่มเติมจากเขตสุขภาพที่ 6 ภาคตะวันออก ซึ่งจากการเริ่มฉีดมาตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนแล้ว รวมแล้วกว่า 30,000 โดส ทั้งซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้า พร้อมกันนี้ทางจังหวัด ประกาศให้ผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน"หมอพร้อม"ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน ให้ไปรับการฉีดวัคซีนได้เฉพาะวันที่ 11 มิถุนายน เพียงวันเดียวเท่านั้น โดยให้ไปตามเวลาและสถานที่ ที่นัดไว้

ส่วนความกังวลของประชาชนที่รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว และกลัวว่า ตัวเองฉีดวัคซีนเข้าไปแล้ว จะมีผลกระทบนำเชื้อไปติดกับบุคคลในครอบครัว ได้หรือไม่นั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ยืนยันว่า สำหรับวัคซีนชิโนแวค นั้นเป็นวัคซีนเชื้อตาย จะไม่แพร่กระจายไปยังบุคคลอื่น ส่วนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้านั้น มีสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา- 2019 แค่บางส่วน เมื่อฉีดเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของคนที่รับวัคซีน แต่จะไม่แพร่กระจายไปติดคนใกล้เคียงหรือคนในครอบครัวเดียวกันได้