ห้องข่าวภาคเที่ยง

จ.นครราชสีมา ยังเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่อเนื่อง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ซึ่งเป็นจุดฉีดวัคซีนในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยังเดินหน้าฉีดวัคซีนต่อเนื่อง มีประชาชนตื่นตัวไปต่อคิว เพื่อรับการฉีดวัคซีนกันแต่เช้า ซึ่งวันนี้ เป็นการฉีดวัคซีน ซิโนแวค สำหรับผู้ลงทะเบียนจองคิว ในแอปพลิเคชันมหาราชพร้อม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน และเก็บตกผู้ที่จองคิว วันที่ 7 มิถุนายน รวมกว่า 3,000 คน

ขณะที่โรงพยาบาลมหาราชฯ จะเร่งจัดหาวัคซีนมาฉีดให้ เฉลี่ยวันละ 2,000 คน ส่วนปริมาณวัคซีน ขณะนี้ต้องประเมินกันแบบวันต่อวัน จนกว่าจะได้ล็อตใหญ่เข้ามา ทั้งนี้ในส่วนของจุดฉีดวัคซีนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแห่งนี้ มีศักยภาพในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้สูงสุดวันละ 6,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นจุดฉีดวัคซีนที่มีความพร้อมมากที่สุดของจังหวัดนครราชสีมา