ห้องข่าวภาคเที่ยง

ยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 พุ่ง 5.4 ล้านโดส - บางจังหวัดยังฉีดต่อเนื่อง

กรมควบคุมโรค อัปเดตผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่าสุดเป็นตัวเลขของผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งซิโนแวค และแอสตร้าเซนเนก้า แล้วกว่า 5.4 ล้านโดส เมื่อวานนี้ วันเดียวยอดฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอีกกว่า 300,000 คน

ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ทำสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทย พบว่าประเทศไทยเป็นอันดับ 3 ของอาเซียนที่ฉีดวัคซีนไปได้แล้ว 5.55 เปอร์เซ็นต์ของประชากร

อันดับ1 เป็นอินโดนีเซีย ฉีดไปแล้ว 30 ล้านโดส และ ฟิลิปปินส์ ฉีดวัคซีนไปแล้ว 6.3 ล้านโดส, สิงคโปร์ 4.3 ล้านโดส, มาเลเซีย 3.7 ล้านโดส, เมียนมา กว่า 2.9 ล้านโดส ขณะที่เวียดนาม ลาว และบรูไน ตัวเลขการฉีดวัคซีนลดหลั่นลงไป

ขณะที่ ศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน ที่นัดหมายมาล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จุดนี้ มีศักยภาพในการฉีดได้วันละ 2,000 คน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. หรือจนกว่าจะให้บริการประชาชนจนครบ ถึงคนสุดท้าย ส่วนวัคซีนที่ได้ฉีดให้กับประชาชน วันนี้เป็นแอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมด

ขั้นตอนการฉีดวัคซีน รวมจุด เช่น ชุดซักประวัติ และตรวจคัดกรองให้เป็นจุดเดียวกัน และแต่ละจุดจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน

สิ่งที่แตกต่างไป ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ของธรรมศาสตร์ รังสิต มีดนตรีสดมาบรรเลงเพลง ให้ประชาชน ในระหว่างนั่งรอสังเกตอาการ 30 นาที และระหว่างรอคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วย เพื่อเป็นการคลายเครียด คลายความกังวล ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการฉีดวัคซีน สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ที่มารอฉีดวัคซีน โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ได้ฟังดนตรีไพเราะ