ข่าวเด็ด 7 สี

ศบค.เบรกเปิดเรียนที่โรงเรียน 4 จังหวัดสีแดงเข้ม

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุว่า การเปิดเทอม 14 มิถุนายนนี้ ศบค.ยังไม่อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนใน 4 จังหวัดสีแดงเข้ม แต่ให้เปิดเทอม 4 รูปแบบ ได้แก่ On air Online On Demand และ On Hand หรือส่งใบงานทางไปรษณีย์ โดยการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน มี 4 จังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้ม กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จะยังคงไม่มีการเรียนแบบ on site

แต่ในส่วนพื้นที่สีแดงมี 17 จังหวัด สามารถเปิดเรียน On site คือ เรียนที่โรงเรียนได้ แต่ต้องผ่านการประเมินสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัย และขออนุญาตไปยังจังหวัดก่อน