ห้องข่าวภาคเที่ยง

สถานการณ์โควิด-19 ในไทยเสียชีวิตมากถึง 43 คน - สายพันธุ์อัลฟา ระบาดในไทยมากที่สุด

สถานการณ์โควิด-19 ในไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,310 คน เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 2,208 คน ติดเชื้อในเรือนจำ-ที่ต้องขัง 102 คน นับจากวันที่ 1 เมษายน ถึงวันนี้ ไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม 158,675 คน ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวนมากถึง 43 คน รวมเสียชีวิตสะสมในการระบาดระลอก 3 ในระยะเวลาแค่ 2 เดือนเศษ พุ่งถึง 1,281 คน 

ขณะที่จำนวนคนที่รักษาหาย มีมากกว่าผู้ติดเชื้อ มีจำนวน 3,035 คน รวมระลอกนี้ หายป่วยไปแล้ว 111,861 คน

ขณะที่ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า ผลตรวจจากเครือข่ายห้องปฏิบัติการ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไวรัสโคโรนา 2019 จากการสุ่มตรวจเฝ้าระวัง (SARS-CoV-2) ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 รวม 4,185 คน พบว่า สายพันธุ์อัลฟา หรืออังกฤษ พบมากที่สุดจำนวน 3,703 คน คิดเป็น 88.48% รองลงมา คือ สายพันธุ์เดลตา หรืออินเดีย 348 คน คิดเป็น 8.32% โดยสายพันธุ์เดลตานี้ พบในกรุงเทพมหานครถึง 318 คน

ส่วนสายพันธุ์ดั้งเดิม จำนวน 98 คน คิดเป็น 2.34% สายพันธุ์เบตา หรือแอฟริกาใต้ 26 คน คิดเป็น 0.62% และสายพันธุ์ B.1.524 อีก 10 คน คิดเป็น 0.24% ข้อมูลต่างๆ นี้จะประสานรายงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมเฝ้าระวังในพื้นที่ต่อไป

จากรายงานขององค์กรสาธารณสุขประเทศอังกฤษ WHO พบว่าสายพันธุ์อัลฟา เป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายง่าย ทำให้เกิดการป่วยและเสียชีวิตได้มากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมและย้ำว่าวัคซีนที่ใช้ในประเทศยังสามารถใช้ได้กับสายพันธุ์นี้

ส่วนสายพันธุ์เดลตา หรืออินเดีย จะแพร่กระจายได้เร็วกว่า อัลฟา หรืออังกฤษ แต่ไม่พบว่ามีความรุนแรงมากกว่า วัคซีนที่ใช้ในประเทศ ยังใช้ได้กับสายพันธุ์นี้

สำหรับสายพันธุ์เบตา หรือแอฟริกาใต้ แพร่กระจายได้ช้ากว่าสายพันธุ์อื่น แต่ทำให้เกิดการป่วยและเสียชีวิตได้มากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม