7HDร้อนออนไลน์

ศบค.เคาะมาตรการเปิดเทอมตามโซนสี 4 จว. สีแดงเลือดหมู ห้ามเปิดเรียน on site

วันนี้ ( 10 มิ.ย.64 ) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  เปิดเผยถึงมาตรการรับมือเปิดภาคเรียน วันที่ 14 มิ.ย.64 ว่า ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรายงานแยกพื้นที่จังหวัดเป็นสีคือ สีแดงเลือดหมู 4 จังหวัด( กทม.สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี) สีแดง 17 จังหวัด และสีส้ม 56 จังหวัด โดยพื้นที่สีแดงเลือดหมู  จะเปิดเรียนพร้อมกันกับทั้งประเทศ แต่ยังไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่โรงเรียนทำการเรียนการสอน หรือ on site  แต่ให้ใช้เป็นออนไลน์ หรือออนแอร์ทั้งหมด

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/06/10/60c1c04894c0e0.82846448.jpg

สำหรับพื้นที่สีแดง17 จังหวัด โรงเรียนทั้งหมดต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ว่าปลอดภัยเพียงพอสำหรับการเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาหรือ on site และต้องขออนุญาตไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หากคณะกรรมการโรคติดต่อยังมีความเป็นห่วงสามารถยับยั้งได้

ในส่วนของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ มีเวอร์ชันใหม่ on school line ซึ่งการทดลองระบบตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.64 ส่งคลิปวิดีโอให้กับผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชันไลน์ การส่งเอกสารหรือใบงานให้กับนักเรียน จากนั้นเมื่อนักเรียนทำการบ้านเสร็จแล้วผู้ปกครองจะอัดคลิป หรือ ดาวน์โหลดเอกสารส่งกลับไปยังโรงเรียน เพื่อที่จะทำการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ศปก.ศบค. ยังพูดถึงการฉีดวัคซีนให้กับครูและบุคลากร ทั้งแม่บ้าน และ รปภ. ซึ่งได้รับวัคซีนแล้วกว่า 60%  เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน ส่วนครูที่จะต้องเดินทางข้ามพื้นที่มาจากจังหวัดอื่น หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากไม่แน่ใจให้กักตัว 14 วัน เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจ