7HDร้อนออนไลน์

ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ โมเดลกระตุ้นเศรษฐกิจ-ฟื้นท่องเที่ยว

ททท. วางเป้าหมายให้ “ภูเก็ต” เป็นโมเดล “Phuket Sandbox “ (ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์) เป้าหมายสำคัญของนโยบาย sandbox  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และฟื้นฟูอุตสาหกรรรมการท่องเที่ยวของไทย 

การดำเนินนโยบาย sandbox มีต้นทุนสำคัญคือวัคซีนที่มีจำกัด ที่ทั่วประเทศหรือจังหวัดอื่นต้องสละให้ sandbox นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีการนำวัคซีนไปฉีดให้นักท่องเที่ยว ขณะที่คนไทยบางส่วนยังเข้าไม่ถึงวัคซีน จะยิ่งสร้างความไม่พอใจให้คนไทยมากขึ้น ทั้งนี้แม้ค่าวัคซีนจะคุ้มเมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ชาวต่างชาติแต่ละคนใช้จ่ายในไทยก็ตาม แต่นั่นไม่ใช่กรณีที่ยังมีคนไทยเข้าไม่ถึงวัคซีน และเสี่ยงเสียชีวิตจากโควิด 19 นอกจากนี้ยังมีต้นทุนจากคนในจังหวัดนอก sandbox ต้องเสี่ยงรับเชื้อที่มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย

หัวใจที่จะทำให้ Phuket Sandbox ประสบความสำเร็จ 

การสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทั่วประเทศ หรือจังหวัดอื่นนอก sandbox ที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ ทราบวัตถุประสงค์และประโยชน์ของ sandbox จึงสำคัญ 

รัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน จากระบบติดตามที่เชื่อถือได้ กรณีมีผู้ติดเชื้อ ต้องติดตามผู้เสี่ยงสัมผัสได้ไว เพื่อจำกัดผลกระทบ และคุมการระบาดได้รวดเร็ว ทั้งในและนอก sandbox 

โดยเฉพาะสำหรับจังหวัดนอก sandbox ..ถ้าได้รับผู้ติดเชื้อจาก sandbox ไป รัฐบาลต้องรับประกันว่า จะควบคุมสถานการณ์ได้ ติดตามผู้ติดเชื้อได้ มีอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือ ยาต่างๆ  เพื่อรักษาผู้เจ็บป่วยในจังหวัดนั้นเพียงพอ อย่าปล่อยให้จังหวัดอื่นนอก sandbox รู้สึกว่า นอกจากตนต้องเสียสละวัคซีน ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ยังต้องเสี่ยงได้ผู้ติดเชื้อ แถมยามป่วย ยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือดูแล ต้องเสี่ยงเสียชีวิต

ถ้ารัฐบาลไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ จะเกิดผลกระทบอย่างน้อย 2 ประการ 

ประการแรก นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำมากขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการเข้าถึงวัคซีน ความแตกแยกของพี่น้องประชาชน 

ประการที่สอง  นโยบาย sandbox ไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะยาว ประชาชนจังหวัดอื่นจะเรียกร้องให้ปิดประเทศ ยกเลิกนโยบาย sandbox เพราะรู้สึกตัวเองได้รับผลกระทบสูง ไม่ได้ประโยชน์ มีแต่ “เสีย” กับ “เสีย” 

โดยสรุป หัวใจความสำเร็จของนโยบายการท่องเที่ยว sandbox อยู่ที่ความสามารถของรัฐบาลในการสร้างความเชื่อมั่น โดยเฉพาะในเมื่อต้นทุนของการท่องเที่ยว sandbox มาจากการเสียสละของจังหวัดอื่น และการเสี่ยงได้รับผู้ติดเชื้อ รัฐบาลต้องรับประกันความปลอดภัยให้คนไทยทั้งประเทศครับ
#ทีมที่ปรึกษาข่าวเศรษฐกิจ7HD #เศรษฐศาสตร์ตลาดสด