7HD ร้อนออนไลน์

กรมปศุสัตว์ลงดาบฟาร์มทิ้งซากหมูติดโรคลงแม่น้ำ เข้มเคลื่อนย้ายหมูไปโรงฆ่าต้องสุ่มตรวจหาเชื้อก่อน

วันนี้ (10 มิ.ย. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีฟาร์มเลี้ยงหมูนำซากหมูไปทิ้งในแม่น้ำ หลังเกิดโรคระบาดในฟาร์มทำให้หมูตายจำนวนมากนั้น ทางกรมปศุสัตว์ได้สั่งลงโทษฟาร์มเลี้ยงหมูดังกล่าวแล้ว พร้อมออกประกาศยืนยันว่า จะดำเนินคดีกับฟาร์มทุกแห่งที่ไม่แจ้งการตายที่ผิดปกติของหมูและนำซากไปทิ้งตามแหล่งน้ำ หากพบการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกและปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่แจ้งเบาะแสการลักลอบทิ้งซากหมูจะมีรางวัลนำจับให้ 10,000 บาท เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคสุกรที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

กรมปศุสัตว์ยังเข้มงวดการเรื่องเคลื่อนย้ายสัตว์ ไม่เฉพาะวัวที่มีปัญหาลัมปีสกินเท่านั้น ยังรวมถึงการเคลื่อนย้ายสุกรไปยังโรงฆ่าสัตว์ด้วย โดยก่อนการเคลื่อนย้ายทุกครั้งจะต้องมีการสุ่มตรวจหาเชื้อในสุกรก่อนถึงจะออกใบเคลื่อนย้ายให้ได้

สำหรับโรค prrs เป็นโรคอหิวาต์ในสุกร ที่มีลักษณะเหมือนการติดเชื้อ asf จะต่างกันตรงที่ prrs เป็นโรคประจำถิ่นที่พบได้ในประเทศไทยและมีวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อ แต่ asf เป็นอหิวาต์แอฟริกา ที่ไม่มีวัคซีนป้องกัน และถือเป็นโรคร้ายแรงที่มีลักษณะเหมือนโรคเอดส์ในสุกร นั่นคืออวัยวะในตัวสุกรจะผิดปกติ คือ ม้ามโต ตับแข็ง และเกิดจุดดำ คล้ายมีเมล็ดแมงลักเกาะทั่วทั้งอวัยวะ ที่ผ่านมามีการระบาดในภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นประเทศไทยที่ยังไม่มีรายงานแจ้งการติดเชื้อนี้

อย่างไรก็ตามเชื้อทั้งสองชนิดที่ติดในสุกร จะไม่แพร่ระบาดมาสู่คน และยังสามารถบริโภคได้แต่ต้องผ่านความร้อนสูง จะกินกึ่งสุกกึ่งดิบหรือกินดิบไม่ได้

หากพบการระบาดในฟาร์มใด และมีการล้มตายของสุกรจำนวนมาก ขอให้ใช้วิธีการฝังกลบ หรือนำไปเผาด้วยความร้อนสูง เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังฟาร์มใกล้เคียง ที่สำคัญไม่แนะนำให้นำซากสุกรลงทิ้งในแหล่งน้ำ เพราะจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์วิทยา และทำให้เชื้อแพร่กระจายได้กว้างขึ้น

ทั้งนี้แนะนำผู้บริโภคให้หลีกเลี่ยงซื้อเนื้อสุกรจากแหล่งที่ไม่รู้จัก หากพบว่าร้านใดขายเนื้อหมูในราคาต่ำผิดปกติ ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าอาจไม่ปลอดภัย เพราะปัจจุบันราคาเนื้อหมูที่ขายตามท้องตลาดยังค่อนข้างสูงและมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง