เจาะประเด็นข่าว 7HD

ศบค. เคาะ 4 จังหวัดสีแดงเข้ม ไม่เปิดเรียนในโรงเรียน

ศบค. รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ วันนี้พบ 2,310 คน หายป่วยวันนี้ 3,035 คน ยังรักษาตัวอยู่ 46,876 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,295 คน ใส่เครื่องช่วยหายใจ 359 คน ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 187,538 คน วันนี้เสียชีวิตเพิ่ม 43 คน รวมสะสมเสียชีวิต 1,375 คน ซึ่งประเทศไทยอยู่อันดับที่ 80 ของโลก

ส่วนกรุงเทพมหานคร วันนี้มีความคืบหน้า รายงานพบรวมทั้งสิ้น 70 คลัสเตอร์แล้ว โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สรุปผลการสอบสวนโรค พบ 11 พื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในชุมชน เช่น ตลาด สถานีขนส่ง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงงาน ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน หรือสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะมีการสุ่มตรวจและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการฉีดวัคซีนฉีดไปแล้ว 5,443,743 คน โดย ศบค.ย้ำว่าวัคซีนตลอดเดือนมิถุนายน ที่ประชาชนลงทะเบียนไป ยืนยันว่าจะทยอยมาและจะทยอยมาครบ 6,000,000 โดส ตามแผนแน่นอน ส่วนบางพื้นที่ที่มีการเลื่อนการฉีดวัคซีน ในสัปดาห์ถัดๆ ไปจะบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผน

อีกกรณีที่มีการรายงานวันนี้ การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้แยกจังหวัดพื้นที่เป็น 3 สี โดยสีแดงเข้ม หมายถึงโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มี 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จะมีการเปิดเรียนพร้อมกันกับทั้งประเทศ แต่มีการระบุว่ายังไม่อนุญาตให้มีการเรียน On Site คือ ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่บริเวณโรงเรียนทำการเรียนการสอน แต่ยังสามารถ Online , On Air , On Demend และ On Hand โดยให้ใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก หรือการอัดวิดีโอ หรือส่งเอกสารใบงานให้ทางไปรษณีย์ เรียนผ่านโทรทัศน์หรือระบบที่โรงเรียนจัดขึ้น ส่วนสีแดง 17 จังหวัด สามารถใช้การเรียนแบบผสมผสานได้ แบบ On Site แต่ต้องผ่านการประเมินความพร้อมระบบ Thai Stop Covid จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน