เจาะประเด็นข่าว 7HD

ผู้ว่าฯ นนทบุรี เผยจองวัคซีนซิโนฟาร์ม 190,000 โดส

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยความคืบหน้าการสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์ม เบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรี ทั้ง 44 แห่ง ต่างมีความต้องการสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม แต่ทางจังหวัดกำหนดแนวทางให้องค์กรขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด ให้เก็บเงินส่วนนี้ไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นและให้องค์การที่มีขนาดใหญ่มีงบประมาณมาก ซึ่งมีทั้งหมด 3 แห่งคือ เทศบาลนครปากเกร็ด  เทศบาลนครนนทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทำการสั่งซื้อวัคซีน ซึ่งสั่งซื้อไปแล้ว 190,000 โดส สำหรับฉีดให้กับประชาชนประมาณ 95,000 คน   

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ระบุว่าวิธีนี้ไม่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ เพราะวัคซีนทุกยี่ห้อมีประสิทธิภาพไม่ต่างกัน โดยจังหวัดได้นำวัคซีนหลักที่รัฐบาลจัดสรรให้ไปเติมเต็มให้พื้นที่ที่ขาดแคลนวัคซีน

ขณะที่ภาพรวมของหน่วยงานที่แสดงความประสงค์สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม นอกจากที่จังหวัดนนทบุรี ยังมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 500,000 โดส สภาอุตสาหกรรม 300,000 โดส และยังมีหน่วยงานอื่นๆ อีกที่ยังไม่ระบุจำนวนที่แน่ชัด

ด้วยความต้องการวัคซีนของหน่วยงานต่างๆ ที่มีมากกว่าจำนวนวัคซีนที่จะมาถึงในล็อตแรก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  จึงเปิดช่องทางให้องค์กรและหน่วยงานที่ต้องการสั่งซื้อวัคซีนเข้าไปลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่เว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  

จากนั้นคณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติและการจัดสรรโควตาการกระจายวัคซีนตัวเลือก โดยใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ เมื่อได้รับการอนุมัติจะมีการส่งอีเมลแจ้งรหัสให้องค์กรหน่วยงานเข้าล็อกอินเพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรรวมถึงแจ้งวิธีการชำระเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน

โดยหน่วยงานและองค์กรจะอัปโหลดรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข้าสู่ระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรอการกระจายวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ไปยังสถานพยาบาลที่ได้เลือกไว้ตามรอบการจัดส่งที่กำหนด

และขั้นตอนสุดท้าย ผู้ที่มีรายชื่อในระบบเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่องค์กรได้เลือกประสานไว้ หรือเช็กข้อมูลการได้รับวัคซีนตัวเลือกผ่านระบบหมอพร้อม ของกระทรวงสาธารณสุข ได้เช่นกัน

ขณะที่ความคืบหน้าเรื่องการนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่าวัคซีนล็อตแรกจะมาถึงไทยประมาณวันที่ 21 มิถุนายนนี้