เจาะประเด็นข่าว 7HD

รายงานพิเศษ : สภาฯ แนะแนวทางใช้เงินกู้ 5 แสนล้านบาท

ไม่เหนือความคาดหมาย สภาผู้แทนราษฎร ผ่านความเห็นชอบพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 500,000 ล้านบาท เพื่อมาแก้ไขเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 แบ่งเป็นงบประมาณสำหรับใช้ในงานสาธารณสุข จัดหา เครื่องมือทางการแพทย์ และวัคซีน 30,000 ล้านบาท ใช้สำหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 300,000 ล้านบาท ฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณ์คลี่คลายอีก 1.7 แสนล้านบาท

สมาชิกจากฝ่ายค้านและรัฐบาลเห็นตรงกันถึงการจัดสรรงบประมาณเน้นไปที่งานด้านสาธารณสุข นำมาจัดซื้อวัคซีนให้เพียงพอ พ่วงกับการสร้างงาน ให้มากกว่าการแจกเงิน ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน งานถึงจะผ่านไปได้ด้วยดี

วันนี้รัฐบาลยังต้องให้ความมั่นใจว่า ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการกู้เงินก้อนนี้ จากนี้ ต้องติดตามกันต่อว่ารัฐบาลจะสามารถบริหารหนี้ก้อนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมกับคำมั่นสัญญา ที่จะพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้