7HDร้อนออนไลน์

กระทรวงการคลัง ตรวจสอบร้านค้าเข้าร่วมโครงการ เราชนะ ทำผิดเงื่อนไขยึดสิทธิไปแล้ว 2,751 แห่ง แต่ร้านชี้แจงหลักฐาน ไม่ได้ทำผิดจึงคืนสิทธิให้ 187 แห่ง

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการเราชนะ ได้ตรวจพบการกระทำผิดเงื่อนไข เช่น การรับแลกวงเงินสิทธิเป็นเงินสด จึงได้ระงับสิทธิชั่วคราว  ก่อนจะขยายผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดี   จึงได้ระงับสิทธิชั่วคราวกับร้านค้า 2,751 ราย แต่ภายหลังได้มีร้านค้ามาชี้แจงโต้แย้งภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะทำงานฯ จึงได้วินิจฉัยให้ยกเลิกการระงับสิทธิชั่วคราว 187 ราย และให้กลับเข้าร่วมโครงการเราชนะ ในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้อีกครั้ง

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง จะยังเข้มงวดติดตามตรวจสอบประชาชนและผู้ประกอบการที่กระทำการเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการอย่างใกล้ชิด จึงขอความร่วมมือให้ทุกคนใช้สิทธิอย่างถูกต้อง