ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดป่าจิตตภาวนา จังหวัดปทุมธานี

ที่วัดป่าจิตตภาวนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรมุนี ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูปทุมภาวนาวิกรม เป็น พระราชวชิรมุนี ศรีวิปัสสนาธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าจิตตภาวนา จังหวัดปทุมธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป

พระราชวชิรมุนี (ประสพไชย กนฺตสีโล) อายุ 73 ปี 45 พรรษา นามเดิม ประสพไชย ธุวะนุติ เกิดวันที่ 26 มกราคม 2491 เป็นบุตรของพันเอกพิเศษ ปราโมทย์ และนางสมศรี ธุวะนุติ เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจจาก University of Manila ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ที่ Long Island University สหรัฐอเมริกา เมื่อใกล้สำเร็จการศึกษาในปีสุดท้าย ได้กลับประเทศไทยเพื่อเยี่ยมครอบครัว และได้เริ่มปฏิบัติธรรม กระทั่งได้ฟังธรรมเทศนาจากพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) หรือ หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงยุติการศึกษา มาอุปสมบทในปี 2519 โดยมี หลวงปู่ชา เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ฝึกหัดปฏิบัติเจริญจิตตภาวนากับหลวงปู่ชา จนมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา และถือปฏิบัติเนสัชชิกธุดงค์เจริญสมาธิวิปัสสนามาโดยตลอด เป็นแบบอย่างของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าจิตตภาวนา ซึ่งเป็นวัดสาขาที่ 44 ของวัดหนองป่าพง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด