ข่าวในพระราชสำนัก

จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบอาหารกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมประกอบอาหารบรรจุกล่อง พร้อมน้ำดื่ม ไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 200 กล่อง และโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 200 กล่อง พร้อมมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 สืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด