ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 10.07 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2564 โอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ทรงเจิมตำราเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาาสให้ หัวหน้านักเรียนนายร้อย นำนักเรียนนายร้อยจำนวน 1,255 นาย สวดมนต์ไหว้พระ และไหว้ครู เสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนนายร้อย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานดอกไม้ ธูปเทียน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2523 ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะ โดยเฉพาะงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์ รวมถึงงานวิชาการด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนนายร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนนักเรียนนายร้อย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาทางวิชาการ และเหรียญรางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-4 มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล 363 นาย แบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการ ประกอบด้วย รางวัลการศึกษาดีเลิศ ได้รับเหรียญทอง 16 นาย, รางวัลการศึกษาดีมาก ได้รับเหรียญเงิน 72 นาย, รางวัลการศึกษาดี ได้รับเหรียญทองแดง 89 นาย และรางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร ประกอบด้วย รางวัลการศึกษาดีเลิศ ได้รับเหรียญทองคำ 4 นาย, รางวัลการศึกษาดีมาก ได้รับเหรียญเงิน 91 นาย และรางวัลการศึกษาดี ได้รับเหรียญทองแดง 91 นาย

ปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในปีการศึกษา 2564 ทรงสอน 2 วิชา คือ ชั้นปีที่ 4 วิชาประวัติศาสตร์ไทย และชั้นปีที่ 5 วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย แม้จะทรงเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญ ๆ และยังทรงรับเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ นำนักเรียนนายร้อยไปทัศนศึกษาดูงาน เปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่น ๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศ
 
โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่นักเรียนนายร้อย เรื่องความสำคัญของครู และพิธีไหว้ครู

เวลา 14.53 น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการดำเนินโครงการ "คนไทยไร้ อี-เวสท์" ซึ่งเป็นการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปรีไซเคิล ระหว่างปี 2562-2563 สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา สำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

- นายพล ผิวงาม, นางสาวอำไพ ผิวงาม และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ 5341 ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา

นางสาวทมยันตี คงพูลศิลป์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน นำคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โบว์ลิ่ง การกุศล แรลลี่การกุศล และวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลสิงห์โบรกเกอร์คัพ ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

รองศาสตราจารย์สุปรียา ควรเดชะคุปต์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เจียไต๋ จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ เพื่อพระราชทานแก่โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์สเปรย์ไอโซเทค สูตรปราศจากแอลกอฮอล์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด