ประเด็นเด็ด 7 สี

ศบค. เคาะ 4 จังหวัดสีแดงเข้ม ไม่เปิดเรียนในโรงเรียน

ประเด็นเด็ด 7 สี - ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,310 คน เสียชีวิต 43 คน และเรื่องที่ต้องติดตาม ศบค. เคาะแล้ว 4 จังหวัดสีแดงเข้ม ยังไม่เปิดให้ไปเรียนที่โรงเรียน แต่ไม่เลื่อนเปิดภาคเรียน

ศบค. รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ วันนี้พบ 2,310 คน หายป่วยวันนี้ 3,035 คน ยังรักษาตัวอยู่ 46,876 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,295 คน ใส่เครื่องช่วยหายใจ 359 คน ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 187,538 คน วันนี้เสียชีวิตเพิ่ม 43 คน รวมสะสมเสียชีวิต 1,375 คน ซึ่งประเทศไทยอยู่อันดับที่ 80 ของโลก

ส่วน กรุงเทพมหานคร วันนี้มีความคืบหน้า รายงานพบรวมทั้งสิ้น 70 คลัสเตอร์แล้ว โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สรุปผลการสอบสวนโรค พบ 11 พื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในชุมชน เช่น ตลาด สถานีขนส่ง ผับบาร์ คาราโอเกะ โรงงาน ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน หรือสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะมีการสุ่มตรวจและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ศบค. ย้ำว่า วัคซีนตลอดเดือนมิถุนายน ที่ประชาชนลงทะเบียนไป ยืนยันว่าจะทยอยมาและจะทยอยมาครบ 6 ล้านโดส ตามแผนแน่นอน ส่วนบางพื้นที่ที่มีการเลื่อนการฉีดวัคซีน ในสัปดาห์ถัด ๆ ไปจะบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผน
 
อีกกรณีที่มีการรายงานวันนี้ การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดย กระทรวงศึกษาธิการ ได้แยกจังหวัดพื้นที่เป็น 3 สี โดย สีแดงเข้ม หมายถึงโรงานเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มี 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จะมีการเปิดเรียนพร้อมกันกับทั้งประเทศ แต่มีการระบุว่ายังไม่อนุญาตให้มีการเรียน On Site คือ ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่บริเวณโรงเรียนทำการเรียนการสอน แต่ยังสามารถ Online, On Air, On Demend และ On Hand โดยให้ใช้คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต โน้ตบุ๊ก หรือการอัดวิดีโอ หรือส่งเอกสารใบงานให้ทางไปรษณีย์ เรียนผ่านโทรทัศน์หรือระบบที่โรงเรียนจัดขึ้น

ส่วนสีแดง 17 จังหวัด สามารถใช้การเรียนแบบผสมผสานได้ แบบ On Site แต่ต้องผ่านการประเมินความพร้อมระบบ Thai Stop Covid จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน