สนามข่าว 7 สี

หน่วยความมั่นคง ควบคุมพื้นที่แคมป์ก่อสร้าง จำกัดแพร่ระบาดโควิด-19

ศบค. ส่งหน่วยงานความมั่นคง ควบคุมการพื้นที่แคมป์ก่อสร้าง เพื่อลดการเคลื่อนย้าย จำกัดวงการระบาดโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  409 แห่ง ตามการร้องขอ จะเป็นการเพิ่มมาตรการคุมเข้มแต่ไม่ถึงกับระงับการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ผอ.ศปก.ศบค. ระบุ ตั้งแต่เมื่อวานนี้ได้สนธิกำลัง ทหาร ตำรวจ และ ฝ่ายปกครอง เข้าควบคุมพื้นที่แคมป์ก่อสร้าง หวังลดการเคลื่อนย้ายของแรงงาน เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามการร้องขอจากกรุงเทพมหานคร ที่กระทรวงสาธารณสุขให้คำแนะนำ โดยก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงลงไป เพราะกังวลว่าประชาชนจะเกิดความไม่สบายใจ สำหรับแคมป์แรงงานก่อสร้างที่ต้องเข้าไปดูแล มีจำนวนทั้งสิ้น 409 แห่ง โดยเพิ่มมาตรการควบคุมอย่างเข้มข้น แต่ไม่ถึงกับสั่งระงับการก่อสร้าง หรือ การทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ระบุถึง การเข้าไปควบคุมหรือสั่งปิดพื้นที่นั้น อยู่ในดุลยพินิจและอำนาจของเขตหรือจังหวัด โดยหากมีความจำเป็นที่ต้องใช้กำลังในด้านต่าง ๆ มากขึ้น จะพิจารณาสนธิกำลังทหารตำรวจ เข้าสนับสนุนการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศปก.ศบค. ในการควบคุมดูแลพื้นที่ที่อาจมีความสุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อต่อไป