สนามข่าว 7 สี

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แรงงานแล้ว 130,000 คน

กระทรวงแรงงาน ย้ำมาตรการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยึดตามพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นหลัก เพื่อกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมมากที่สุด

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจพื้นที่การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสโมสรธนาคารกรุงเทพ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตประเวศ โดยสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 ร่วมกับทีมบุคลากรจากโรงพยาบาลบางนา 1 มีเป้าหมายการฉีดวันละ 1,000 คน ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ขอย้ำว่า ยังไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ประกันตนที่ Walk in ได้ เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเกินกว่าจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในล็อตแรก

นายสุชาติ ระบุว่า ขณะนี้ได้รับการเบิกวัคซีนจากกรมควบคุมโรค 3 วันต่อ 1 ครั้ง และการฉีดวัคซีนจะยึดพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นหลัก โดยขอให้ผู้ประกันตนที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วมารับบริการตามสิทธิ์ เพื่อช่วยกันสร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่และเพื่อประสิทธิภาพในการจัดสรรวัคซีน

ตั้งแต่เริ่ม Kick off เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนมาได้ฉีดให้ผู้ประกันตนแล้วกว่า 130,000 คน