เช้านี้ที่หมอชิต

สุริยคราสวงแหวน ในรัสเซีย

เช้านี้ที่หมอชิต - เกิดปรากฏการณ์ สุริยุปราคาวงแหวน สังเกตได้ในแคนาดา กรีนแลนด์ และตอนเหนือของรัสเซีย ส่วนทวีปอเมริกา ยุโรป และตอนเหนือของเอเชียจะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน แต่ประเทศไทยไม่สามารถสังเกตได้