เช้าข่าว 7 สี

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดิ่งต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์ พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม พบว่าอยู่ที่ 44.7 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า (เม.ย.64) ซึ่งอยู่ที่ 46 โดยเป็นการปรับลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ในรอบ 272 เดือน หรือต่ำสุดในรอบ 22 ปี 8 เดือน จากความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และประเด็นการกระจายวัคซีนโควิด-19 ที่ยังไม่แน่นอน ส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้

เช่นเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมก็ปรับลดลงมาอยู่ที่ 38.9 ลดลงจาก 40.3 ,ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำ อยู่ที่ 41.3 ลดลงจาก 42.9 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 53.9 ลดลงจาก 54.7 ซึ่งทั้งหมดมาจากผลกระทบในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่สิ้นสุด ส่งผลให้ดัชนียังปรับตัวลดลงทุกรายการ

ทั้งนี้ ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ อยู่ที่ประมาณ 500,000 ล้าน - 800,000 ล้านบาท หากสถานการณ์การระบาดเริ่มคลี่คลาย จากการกระจายฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ครอบคลุมภายในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ซึ่งจะช่วยหนุนให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง