เช้าข่าว 7 สี

ประกวดผ้าไหม ส่งเสริมผ้าทอพื้นเมือง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่าสำหรับการประกวดผ้าลายพระราชทาน“ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ที่จัดขึ้นในระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค ซึ่งได้เริ่มขึ้นในพื้นที่ภาคกลาง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่แรก มีชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมการประกวดจำนวนมาก เนื่องจากล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ที่ฝีมือและทักษะที่ดีในการทอผ้า ส่วนคณะกรรมการที่เข้าตัดสินก็จะใช้วิธีการให้คะแนนผ่านแอปพลิเคชัน โดยผู้ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ จะเข้าไปรอประกวดในรอบชิงชนะเลิศอีกครั้ง ในระดับประเทศวันที่ 29 กรกฎาคมนี้

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับช่างทอและชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทำผ้าทอพื้นเมือง ให้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งเป็นการต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ในการส่งขายต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านได้มากขึ้น ส่วนในวันตัดสินระดับประเทศที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ไอคอนสยาม จะมีคณะกรรมการ 75 คน เป็นผู้ตัดสิน ซึ่งในงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จไปทรงเป็นประธานตัดสินการประกวดครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทาน ผ้าบาติกลายพระราชทาน “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” ให้แก่กรมพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นผ้าที่มาจากการได้เสด็จเยี่ยมชุมชนศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ ทรงพบเห็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่งดงาม พระดำริทั้งหมดถูกถ่ายทอดลงบนผ้าลายบาติกพระราชทานนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง