เช้าข่าว 7สี

สภาไฟเขียว พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท

สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 500,000 ล้านบาท หวังว่ารัฐบาลจะนำไปใช้อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

โดยแบ่งเป็นงบประมาณสำหรับใช้ในงานสาธารณสุข จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ และวัคซีน 30,000 ล้านบาท ใช้สำหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 300,000 ล้านบาท ฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณ์คลี่คลายอีก 170,000 ล้านบาท

ขณะที่ สส.ทั้ง ฝ่ายค้านและรัฐบาลเห็นตรงกัน ว่าการจัดสรรงบประมาณ ควรเน้นไปที่การจัดซื้อวัคซีน ให้เพียงพอกับคนในประเทศ พ่วงกับการสร้างงาน ให้มากกว่าการแจกเงิน

ซึ่งทางรัฐบาล ย้ำว่าเงินกู้ก้อนนี้ จะเน้นการเยียวยาและฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลาย ให้ชัดเจนและตรงกับเป้าหมายมากขึ้น ส่วนข้อเสนอแนะของ สส. เป็นประโยชน์ที่นำไปปรับใช้กับการใช้เงินที่จะต้องทำด้วยความรอบคอบ เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างเหมาะสมและดีที่สุดสำหรับประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง