7hdร้อนออนไลน์

หมอยง เผยผลข้างเคียงวัคซีนโควิด ซิโนแวค - แอสตร้าเซนเนก้า ต่างกันชัดเจน

วันนี้ (11 มิ.ย.64) ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับ โควิด-19 อาการข้างเคียง และอาการไม่พึงประสงค์ว่า

ในช่วงต้นการฉีดวัคซีน วัคซีนที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นซิโนแวค และในผู้สูงอายุ จะใช้แอสตราเซนเนกา ปัญหาอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น จะไม่ค่อยพบมาก  ขณะนี้การใช้วัคซีนจะเป็นแอสตราเซนเนกาเป็นหลัก และจะต้องมีการใช้ต่อไปอีกเป็นจำนวนมาก ซิโนแวคจะเป็นตัวเสริม

จากการศึกษาของศูนย์ ที่จริงได้ฉีดวัคซีนทั้ง 2 ชนิด ในทุกอายุตั้งแต่อายุ  18 ปีขึ้นไป อยากจะบอกว่า วัคซีนซิโนแวคมีอาการข้างเคียง น้อยกว่าแอสตราเซนเนกาโดยเฉพาะในเรื่องไข้ ปวดบริเวณที่ฉีด เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ ปวดศีรษะ ขนาดการศึกษานี้ผู้ป่วยฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเราแจก พาราเซตามอลกลับบ้านด้วยซ้ำ

รูปข้างล่างแสดงให้เห็นเปรียบเทียบการศึกษาของศูนย์ เห็นความแตกต่างได้ชัดเจน ส่วนวัคซีนซิโนแวคอาการข้างเคียงดังกล่าวน้อยกว่ามาก

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/06/11/60c2c006411807.00752846.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/06/11/60c2bff6883269.84245630.jpg

อาการที่เกิดขึ้นจากวัคซีนแอสตราเซนเนกา จะพบว่าอายุน้อย มากกว่าผู้สูง อายุ และผู้หญิงจะมีอาการมากกว่าผู้ชาย ซึ่งเมื่อดูอาการข้างเคียงเปรียบเทียบกับวัคซีนที่ฉีดในต่างประเทศโดยเฉพาะวัคซีนในกลุ่ม mRNA แล้วไม่ต่างกันเลย

ดังนั้นผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา ถ้ามีไข้หรือปวดศีรษะ ท้องเสียอาเจียน ปวดเมื่อยตามตัว คล้ายไข้หวัดใหญ่ ถือเป็นอาการที่พบได้ หลังการฉีดวัคซีน ดังนั้น หลังฉีดเมื่อกลับไปถึงบ้านถ้ามีอาการดังกล่าว รับประทานยาพาราเซตามอลได้เลย ไม่ต้องรอให้ไข้ขึ้นสูง หรือปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว และสามารถทานซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมง อาการดังกล่าวจะอยู่ประมาณ 1-2 วัน ก็จะหายเป็นปกติ

นอกจากว่ามีอาการมาก เช่นไข้สูงติดต่อกันหลายวัน หรือสูงมาก ปวดศีรษะอย่างรุนแรง และรับประทานยาแล้วไม่หาย ก็ควรจะปรึกษาแพทย์ ถ้าทุกคนเข้าใจ จะได้ไม่เกิดวิตกกังวล ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนในกลุ่ม virus Vector  หรือ mRNA วัคซีนจะมีอาการข้างเคียงได้มากกว่าวัคซีนชนิดเชื้อตาย ตามหลักฐานเชิงประจักษ์