เช้าข่าว 7 สี

BTS ฉีดวัคซีนโควิด-19 พนักงานด่านหน้าครบ 100%

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS เปิดเผยว่า ขณะนี้พนักงานส่วนหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสถานีรถไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้านประจำสถานีรถไฟฟ้าทุกคน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริการระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ ที่ต้องสัมผัสกับผู้ใช้บริการโดยตรง มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบทุกคนแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการกับผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

พร้อมนี้ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยได้เพิ่มความถี่ในการเช็ดทำความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้าและจุดสัมผัสร่วม ภายในสถานีทุกชั่วโมง พร้อมกับฉีดพ่นบริเวณรอบสถานีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกชั่วโมง เพื่อให้บริการผู้โดยสารได้อย่างมั่นใจและผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน