ข่าวดึก 7HD

ข้อพึงระวังในการซื้อหมูช่วงนี้

โรคระบาดที่เกิดขึ้นในหมูบ้านเรา แท้จริงแล้วเป็นโรคประจำถิ่นหรือเป็นโรคเอดส์ในหมูอย่างที่หลายคนเข้าใจ ที่สำคัญต้องดูแลรักษาหมูในฟาร์มอย่างไร ให้อยู่รอดไร้โรค จนถึงโรงฆ่าสัตว์ ไปฟังจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโดยตรงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และเชียงราย

ส่วนแม่ค้าเมื่อต้องเลือกซื้อเนื้อหมูมาทำอาหารจำหน่าย จะมีวิธีเลือกอย่างไร เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย และไร้โรคภัยมากวนใจ ไปฟังจากปากผู้เลี้ยง ผู้ปรุงอาหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง