ข่าวดึก 7HD

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเสาไฟกินรี ที่ จ.สมุทรปราการ

ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ปปป. นำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการร้องเรียนเรื่องเสาไฟฟ้าประดับรูปปั้นตัวกินรีของ อบต.ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หลังเรื่องดังกล่าวถูกแชร์ต่อในโซเชียลเป็นวงกว้าง เนื่องจากเห็นว่าแพงเกินจริง บางจุดเป็นซอยที่เป็นถนนลูกรัง ก็มีการติดตั้ง โดยพบระยะเวลาไม่กี่ปี มีการใช้งบประมาณหลายร้อยล้านบาท และปรากฏชื่อ บริษัท บางกอกไฟถนน จำกัด เอกชนผูกขาดรายเดียว รับงานเป็นคู่สัญญาทั้ง 7 โครงการ

นายทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ ชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้มีผู้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปหลายหน่วยงานแล้ว และมีการเดินทางไปตรวจสอบทุกครั้ง และตนก็ชี้แจงได้ทุกครั้ง เพราะดำเนินการทุกอย่างโปร่งใส เริ่มตั้งแต่การประชาคม ที่ชาวบ้านอยากเสนอให้พัฒนาชุมชน เรื่องถนนให้เป็นคอนกรีตกับเสาไฟฟ้า แต่งบประมาณที่มีจึงทำได้เพียงเสาไฟฟ้าก่อน จากนั้นนำเรื่องเข้าพิจารณาในคณะกรรมการแผนโครงการ แล้วออกแบบเสาไฟฟ้าเสนอมาที่นายก อบต. โดยราคากลางเสาไฟกินรีอยู่ที่ต้นละ 95,000 บาท ส่วนบริษัทที่ดำเนินการก็มาจากการ E-Bidding และ อบต.ไม่เคยปิดกั้นบริษัทใด

ส่วนการติดตั้งเสาไฟชิดกันเกินไป คณะกรรมการ TOR กำหนดว่า แต่ละต้นต้องห่างกัน 20 เมตร ตามมาตรฐานการไฟฟ้า เพื่อให้ส่องสว่างถึงกัน ส่วนข้อครหาว่าบางจุดติดตั้งไม่เหมาะสม เช่น ถนนลูกรัง หรือบ่อปลาที่เอกชนมอบให้เป็นที่สาธารณะ และอนาคตจะพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ ทั้ง 2 กรณีจะมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต

ขณะที่เจ้าหน้าที่วัดระยะเสาไฟบางจุด พบว่า ห่างไม่เท่ากันตั้งแต่ 10 - 14 เมตร ไม่ตรงกับข้อมูลที่นายก อบต.ราชาเทวะ ชี้แจงว่าติดตั้งห่าง 20 - 25 เมตร แล้วแต่สถานที่ ซึ่งจะนำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกลับไปตรวจสอบถูกต้องหรือไม่ หากพบทุจริตก็จะส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. พิจารณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง