ข่าวดึก 7HD

อบจ.อ่างทอง แจง ไม่มีการล็อกสเปก เสาไฟโซลาร์เซลล์ ต้นละเกือบ 90,000 บาท

จังหวัดอ่างทอง เพจเฟซบุ๊ก ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย โพสต์ตั้งข้อสังเกตเสาไฟฟ้าโซลาเซลล์ของ อบจ.อ่างทอง 19 โครงการ พร้อมตั้งข้อสังเกตอาจล็อกสเปก โดยติดตั้งทั้งหมด 1,707 ต้น งบประมาณกว่า 143 ล้านบาท เฉลี่ยต้นละ 83,913 บาท และเป็นเสาไฟที่ไม่มีตัวกินรี แต่ TOR ระบุคุณลักษณะเฉพาะเป็นเสาเข็มเหล็กชนิดเกลียวต้นเดียวไม่มีรอยเชื่อมต่อเส้นผ่าศูนย์กลางด้านบนไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร ทั้งเสาสูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร ซึ่งสเปกนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะบางบริษัทเท่านั้น

ขณะที่สำรวจจุดที่มีการระบุว่ามีการติดตั้งในอำเภอโพธิ์ทอง และวิเศษชัยชาญ เป็นถนนอยู่กลางทุ่งนา รถสัญจรไม่หนาแน่น แต่เสาไฟฟ้าลักษณะนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

ด้าน นายสุรเชษ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทอง ชี้แจงว่า เสาไฟดังกล่าวติดตั้งตามโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน มี 12 โครงการ ดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 หลังรับถ่ายโอนจากทางหลวงชนบท และต้องประเมินมาตรฐาน อบจ.ที่ถนนต้องมีไฟทาง แต่ส่วนใหญ่ติดลำคลอง จึงต้องออกแบบให้เสาไฟมีเสาเข็ม ลึก 4 เมตร เป็นท่อนเดียว เพื่อความแข็งแรง เพราะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ต้องมีทั้งแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ และโคมไฟ ที่มีน้ำหนักมาก ระยะห่าง 25 เมตร

ส่วนการประกวดราคาเป็นระบบ E-Bidding และมีผู้ชนะการประกวดราคาทั้ง 12 โครงการเป็นผู้ประกอบการรายเดียวกันทั้งหมด พร้อมกับทำ TOR ผ่านการทำประชาคมแล้ว และไม่มีการล็อกสเปก ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ ป.ป.ท.ก็ตรวจสอบแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง