เกาะกระแสออนไลน์

จ้างงาน! เงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 10,000 อัตรา ทั่วประเทศ วุฒิปริญญาตรี

เพจ ไทยคู่ฟ้า รายงาน ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ที่เพิ่งจบ ป.ตรี ครับ รัฐบาลเตรียมจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเข้าทำงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไปใน 28 ส่วนราชการ ทั้งหน่วยงานในระดับภูมิภาค จังหวัด หรือส่วนกลางที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วน

โดยมีระยะเวลาการจ้างงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือไม่เกิน 30 ก.ย. 65 และจะได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ตลอดสัญญา พร้อมสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานราชการปกติ ยกเว้นการลาไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 120 วัน

ขณะนี้แต่ละหน่วยงานกำลังเร่งดำเนินการจ้างพนักงานราชการและจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 64 โดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ไทยคู่ฟ้า