7hdร้อนออนไลน์

อย.กำลังอยู่ระหว่างการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการ พิจารณาอนุญาตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยว่า ขณะนี้วัคซีนโคเมอร์เนตี (COMIRNATY VACCINE) ซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด ได้มายื่นขอขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้ว โดยบริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ยื่นเอกสารขออนุญาต และ อย. อยู่ระหว่างการประเมินคำขอขึ้นทะเบียน หากได้รับการอนุมัติจะเป็นวัคซีนรายที่ 6 ของไทย

ก่อนหน้านี้ อย. ได้อนุมัติวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว 5 ราย  ได้แก่ วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า โดยบริษัท แอสตร้าเซเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด และที่ผลิตในประเทศโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด วัคซีนโคโรนาแวค ของบริษัท ซิโนแวค นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โดยบริษัท แจนเซ่น-ซีแลค จำกัด รวมถึงวัคซีนโมเดอร์นา โดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด และล่าสุดวัคซีนของซิโนฟาร์ม โดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

และขณะนี้ยังมีอีก 2 ยี่ห้อ วัคซีนสปุตนิก วี นำเข้าโดยบริษัท ไบโอคินเจน จำกัด และวัคซีนโควาซิน นำเข้าโดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ที่อยู่ในขั้นตอนยื่นเอกสารประเมินคำขอขึ้นทะเบียนต่อเนื่อง

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/06/11/60c30756d14fa3.79629613.jpg