ห้องข่าวภาคเที่ยง

เตือนเว็บไซต์ปลอมรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน

เฟซบุ๊ก นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์เตือนให้ระวังเว็บไซต์ปลอม moqh.in.th ซึ่งเลียนแบบเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ถ้าใครหลงเชื่อกดเข้าไป ระบบจะให้กรอกทั้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ หมายเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ โดยไม่รู้ว่าจะนำไปใช้ทำอะไรต่อ

สำหรับเว็บไซต์ปลอมดังกล่าว จะใช้ชื่อ URL คล้ายกับเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข โดยเว็บไซต์จริง จะใช้ว่า www.moph.go.th แต่ของปลอมจะตั้งชื่อว่า moqh.in.th โดยสลับกันระหว่างตัว "q" กับตัว "p" เพื่อให้เกิดความคล้ายคลึง ถ้ามองผ่านๆอาจจะดูไม่ออก และคิดว่าเป็นเว็บไซต์จริง ที่สำคัญเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีการเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วย

จากการสอบถาม นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า หลังจากนี้จะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการตรวจสอบเว็บไซต์ปลอมดังกล่าว ตาม URL ว่าทำขึ้นจากที่ใด และ มีจุดประสงค์อะไร ก่อนพิจารณาเรื่องการดำเนินคดี แต่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นจากการลงทะเบียน


ขอบคุณภาพ Facebook : นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา