ห้องข่าวภาคเที่ยง

ก.คลัง ย้ำร้านค้า อย่าทำผิดหลักเกณฑ์ร่วมโครงการรัฐ

หลังกระทรวงการคลัง ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการเราชนะ ในการติดตามตรวจสอบผู้ประกอบการหรือร้านค้า และประชาชนที่กระทำการเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ อย่างใกล้ชิด ล่าสุด นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้ตรวจพบธุรกรรมที่ผิดปกติและทำการระงับสิทธิชั่วคราวร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้วกว่า 2,700 ราย (กระทำผิด เช่น มีพฤติกรรม รับแลกวงเงินสิทธิเป็นเงินสด) โดยมีร้านค้าจำนวนหนึ่งจัดส่งเอกสารชี้แจงโต้แย้งมาภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งคณะทำงานฯ ได้วินิจฉัยเอกสารชี้แจงโต้แย้งแล้ว และได้ยกเลิกการระงับสิทธิชั่วคราวไปจำนวน 187 ราย ให้สามารถกลับมาใช้แบนเนอร์ “เราชนะ” ในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้อีกครั้ง สำหรับร้านค้าที่ไม่ผ่านการวินิจฉัยจะมีเอกสารแจ้งทางไปรษณีย์ที่ลงทะเบียนตามที่อยู่ในทะเบียนราษฎร

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ ทั้งจากประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของแต่ละโครงการฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เสียสิทธิการเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการอื่นของรัฐในอนาคตและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง