ห้องข่าวภาคเที่ยง

ปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่อเนื่อง สธ.แจงแล้ววัคซีนมีพอ

การตั้งข้อสังเกต 3 วันแรกที่ปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ดีเดย์วันแรก 7 มิถุนายน ยอดพุ่งทันทีกว่า 410,000 คน ถัดมาวันที่ 8 มิถุนายน ฉีดวัคซีนไปได้ถึง 470,000 คน แต่พอมาวันที่ 9 มิถุนายน ยอดตกลงมาเป็นกว่า 330,000 คน ตอนนี้กำลังรอตัวเลขอย่างเป็นทางการจาก ศบค. ถึงการปูพรมล่าสุด ในวันที่ 11 มิถุนายน จะถึง 400,000 คนตามเป้าหมายหรือไม่

เรื่องนี้ นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า จริง ๆ แล้วไม่ใช่ว่าวัคซีนไม่พอ และยังเป็นไปตามแผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 หลังจากมีข่าวว่าบางจุดฉีด ไม่มีวัคซีนให้บริการโดยระบุว่า วัคซีนโควิด- 19 กระทรวงสาธารณสุข จัดหามา เพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอน จะไม่มีประชาชนถูกละเลย ทั้งนี้ หากวัคซีนมาทีละหลัก 5-10 ล้านโดส การจัดการจะง่าย หารเอาจากจำนวนวัคซีนที่มีอยู่ได้เลย แต่ปัญหาคือ วัคซีนทยอยมาเป็นหลักแสนโดสบ้าง เป็นหลักล้านโดสบ้าง และไม่ได้เข้ามาในวันที่แน่นอน แต่ต้องกระจายให้ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

กระทรวงสาธารณสุขต้องจัดการจากวัคซีนที่ได้รับมาอย่างจำกัด ไปยังพื้นที่ต่างๆ และต้องบริหารจัดการโดยคำนึงถึงความต้องการของแต่ละพื้นที่ ที่ไม่เท่ากัน และพื้นที่ที่มีการระบาดมาก ย่อมต้องการมาก ดังนั้น การโจมตีเรื่องการเลื่อนการฉีด ไปถึงวัคซีนหมด ก็ต้องขอให้เข้าใจข้อจำกัดในการทำงานด้วย

อีกทั้ง วัคซีนโควิด-19 ต้องฉีด 2 เข็ม แต่ละโรงพยาบาล ต้องคำนวณการให้บริการที่ต้องสอดคล้องกับความสามารถในการฉีดเข็ม 1 เข็ม 2 และจำนวนวัคซีนที่จะเข้ามาแต่ละล็อต

ขณะที่กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจการฉีดวัคซีน ในกลุ่มลูกจ้าง ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงงานฟุตบอลไทยฯ หรือ FBT ก็เป็นอีกกลุ่มที่ปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 กันอย่างต่อเนื่อง ที่จุดนี้ มีศักยภาพการฉีดวันละ 1,000 คน มีทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร มาดำเนินการ

สำหรับความคืบหน้าการฉีดวัคซีน ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในกรุงเทพมหานคร จากผลการดำเนินการ 4 วันที่ผ่านมา มีผู้มาฉีดวัคซีนจำนวน 174,193 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.09 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้วันละ 50,000 คน 4 วัน จะต้องฉีดได้ 200,000 คน โดยศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33 จะให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมได้แจ้งนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ไปยังฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการ ตามที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ไว้ จะไม่รับ walk in

สำหรับวัคซีนที่ฉีดกันตอนนี้ ในช่วงต้นการฉีดวัคซีน วัคซีนที่ใช้จะมีทั้ง Sinovac และในผู้สูงอายุ จะใช้ AstraZeneca เป็นหลัก

ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปเรื่องอาการข้างเคียง หลังฉีดวัคซีน Sinovac มีอาการข้างเคียง น้อยกว่า AstraZeneca โดยเฉพาะ มีไข้ ปวดบริเวณที่ฉีด เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ ปวดศีรษะ หลายโรงพยาบาล แจกยาพาราเซตามอลกลับบ้าน ไปให้ผู้ป่วยที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca ด้วย

อาการข้างเคียง ที่เกิดขึ้นจากวัคซีน AstraZeneca จะพบในหนุ่มสาวที่อายุยังน้อย มากกว่าผู้สูงอายุ และผู้หญิงจะมีอาการมากกว่าผู้ชาย ดังนั้นผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca ถ้ามีไข้หรือปวดศีรษะ ท้องเสียอาเจียน ปวดเมื่อยตามตัว คล้ายไข้หวัดใหญ่ ถือเป็นอาการที่พบได้ หลังการฉีดวัคซีน ดังนั้น หลังฉีดเมื่อกลับไปถึงบ้านถ้ามีอาการดังกล่าว รับประทานยาพาราเซตามอลได้เลย ไม่ต้องรอให้ไข้ขึ้นสูง หรือปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว และสามารถทานซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมง อาการดังกล่าวจะอยู่ประมาณ 1-2 วัน ก็จะหายเป็นปกติ นอกจากว่ามีอาการมาก เช่นไข้สูงติดต่อกันหลายวัน หรือสูงมาก ปวดศีรษะอย่างรุนแรง และรับประทานยาแล้วไม่หาย ก็ควรจะปรึกษาแพทย์


ขอขอบคุณ Facebook : โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณ
ขอขอบคุณ Facebook : Yong Poovorawan