ห้องข่าวภาคเที่ยง

โรงเรียนสังกัด กทม.พร้อมเปิดเทอม 4 รูปแบบ

หลังจากที่ ศบค.มีแนวทางให้โรงเรียนในพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เปิดการเรียน การสอนได้ 4 รูปแบบ ทั้งเรียนผ่านออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ผ่านเว็บไซต์ หรือจะนำแบบฝึกหัดไปทำที่บ้าน ก็สามารถทำได้ ยกเว้นการเรียนแบบ On Site หรือมาเรียนที่โรงเรียนขอให้งดไปก่อน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างน่าเป็นห่วง

ด้าน นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า 14 มิถุนายนนี้ โรงเรียนในสังกัด กทม. 437 แห่ง พร้อมเปิดทำการสอนแล้ว โดยจะมุ่งไปทางการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ On School Line โดยใช้ช่องทาง Group Line ของแต่ละห้องเรียน เป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร ระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงใช้เป็นช่องทางการมอบหมายงาน หรือส่งการบ้าน

สำหรับวิชาเรียน จะเน้นไปที่ 4 วิชาหลัก วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และอังกฤษ ส่วนวิชาอื่นๆ จะให้มาเรียนชดเชย หลังเปิดเรียนตามปกติ แต่สำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ทางโรงเรียนสามารถจัดการสอนในรูปแบบ On Hand ได้ โดยให้มารับหนังสือ และแบบฝึกหัดไปทำเองก่อนได้

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. ยอมรับว่า การเรียนในช่วงนี้ อาจจะเป็นอุปสรรคแก่นักเรียน และผู้ปกครอง แต่หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และสามารถเปิดทำการสอนได้ตามปกติ ทางโรงเรียนก็พร้อมจัดสอนชดเชยให้ นอกจากนี้ยังมีงบค่าอาหาร เช้า และเที่ยง มอบให้กับผู้ปกครอง เพื่อเป็นค่าอาหารในแต่ละวัน เฉลี่ยหัวละ 40 บาท ตกอาทิตย์ละ 200 บาท มอบให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น กว่า 270,000 คน

ส่วนโรงเรียนอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่สีแดง และสีส้ม รวม 73 จังหวัด ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่อนุญาตให้เลื่อนเปิดเทอม ซึ่งหากยังพบการระบาดในพื้นที่ ก็ขอให้เลือกรูปแบบอื่นเปิดทำการสอน ที่ไม่ใช่รูปแบบ On Site หรือมาเรียนที่โรงเรียน สามารถพิจารณาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือจะให้นักเรียนมาเอาหนังสือ และแบบฝึกหัดไปทำก็ได้