ห้องข่าวภาคเที่ยง

เจออีก 1 คลัสเตอร์ โรงงานแปรรูปไก่ จ.นครปฐม

ช่วงเย็นวานนี้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครปฐม มีคำสั่งเรื่อง สั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นโรงงานแปรรูปอาหาร ย่านถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน โดยสั่งห้ามการชุมนุมทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ดังกล่าว และห้ามบุคคลใดเข้าไปหรือออกจากสถานที่ดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค ให้พนักงานในโรงงาน รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ดำเนินการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ กำกับดูแล หากผู้ใดฝ่าฝืน

นอกจากนี้ ให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 500 เตียงภายในโรงงาน เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อเกือบ 500 คน จากจำนวนคนงานกว่า 1,200 คน โดยใช้อาคารโถงและกางเต็นท์เพิ่มเติม ซึ่งทางจังหวัดสนับสนุนเตียง 150 เตียง ชุดที่นอน 100 ชุด ที่เหลือบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบ ตลอดจนสนับสนุนห้องน้ำห้องส้วมภายในอาคาร สถานที่พักเจ้าหน้าที่อาหาร การจัดเก็บขยะ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และจัดตั้งสถานที่กักกันกลุ่มเสี่ยง จำนวน 700 คน โดยใช้หอพักบริษัทฯ จำนวน 400 ห้อง และหอพักเอกชน 300 ห้อง

จากคำสั่งดังกล่าว สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านในชุมชน เพราะต้องสืบเสาะหาข้อมูลกันเอง และทางจังหวัดฯ ก็ไม่แจ้งแต่เนิ่นๆ ทั้งที่พบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้มาก่อนแล้ว 2-3 วัน