ห้องข่าวภาคเที่ยง

จ.สระแก้ว รับแรงงานไทยติดโควิด-19 กลับมาดูแล - นครศรีธรรมราชพบเพิ่มอีก 1 คลัสเตอร์

บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ยังคงเปิดรับแรงงานไทยที่ตกค้างจากปอยเปต ประเทศกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านตามขั้นตอนระหว่าง 2 ประเทศ และพบผู้ติดเชื้อแล้ว 600 คน กระจายรักษาตัวตามโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน และโรงพยาบาลสนาม

ข้อมูลล่าสุด มีผู้เสียชีวิต 1 คน เป็นเพศชาย อายุ 25 ปี ทำงานเป็นพนักงานในกาสิโนปอยเปต ข้ามมารักษาที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ และถูกส่งต่อมาที่โรงพยาบาลสระแก้ว นับเป็นผู้ป่วยรายที่ 7 ของจังหวัด

จังหวัดนครศรีธรรมราช เจออีกคลัสเตอร์ เป็นหมู่บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ แพร่ระบาดมาจากวงพนันงานศพ พบผู้ติดเชื้อแล้ว 8 คน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 35 คน สัมผัสเสี่ยงต่ำ 83 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 864 คน จึงต้องมีการคัดกรองอย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งปิดหมู่บ้านเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่เมื่อวาน จนถึงวันที่ 16 มิถุนายนนี้

นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า นอกจากคลัสเตอร์ทุ่งใหญ่ ยังพบคลัสเตอร์ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ด้วย เป็นการติดจากคนในครอบครัวเดียวกัน และคนในละแวกบ้านเรือนใกล้กัน ภายใน 2 วัน มีผู้ติดเชื้อ 14 คน และเป็นการติดเชื้อจากวงพนันในหมู่บ้าน