ห้องข่าวภาคเที่ยง

ศบค.เตรียมเคาะยกเลิกกักตัวฟรี - เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 นักศึกษาไทยที่จะศึกษาต่อ ตปท.

พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เปิดเผยว่า ในการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ ที่ประชุมเตรียมพิจารณายกเลิก การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้กักตัว ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทางอากาศใน State quarantine ซึ่งเดิมรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป ส่วนการเดินทางทางบก ยังคงมี state quarantine ที่รัฐออกค่าใช้จ่ายให้ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อลดภาระด้านงบประมาณ เนื่องจากพบว่า ในปัจจุบันมีคนไทยเดินทางเข้าประเทศด้วยเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 น้อยลง และ ยังพบการเดินทางไป-กลับด้วยวัตถุประสงค์อื่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ยังคงข้อกำหนดว่าต้องกักตัว 14 วัน ใน Alternative State quarantineแต่ภาครัฐกำลังพิจารณาเพิ่มทางเลือกสถานที่กักตัวราคาย่อมเยา สำหรับผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินให้ด้วย

ส่วนความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนให้นักเรียน นักศึกษาไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีกำหนดเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศนั้น นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า มีนักเรียนนักศึกษาไทย มาลงทะเบียนแล้วเกือบ 5,000 คน และมีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 1,612 คน โดยผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วทั้งหมด ให้รอการแจ้งยืนยันสถานที่ฉีดวัคซีนผ่านทางอีเมล

นอกจากนี้ กรมการกงสุลยังเปิดให้สื่อมวลชนต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วย ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 359 คน