ห้องข่าวภาคเที่ยง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดีเดย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 25 มิ.ย. นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้สถานพยาบาล ที่จะมาขึ้นทะเบียน ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" กับหน่วยงานต่างๆ เข้ารับฟังการชี้แจงเงื่อนไขก่อนการขึ้นทะเบียน

พลอากาศตรีนายแพทย์ สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุว่า วัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ล็อตแรก จะเข้ามาวันที่ 20 มิถุนายนนี้ และจะใช้เวลาตรวจสอบคุณภาพ 2 วัน ก่อนขนส่งไปยังหน่วยงาน และ สถานพยาบาลต่างๆ ประมาณวันที่ 23-24 มิถุนายนนี้ จากนั้นจะดีเดย์ให้หน่วยงานรัฐ เอกชน และ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับการจัดสรรไป เริ่มฉีดได้ในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ ตามความพร้อมของแต่ละแห่ง

สำหรับวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ล็อตแรกนี้มีทั้งหมด 1,000,000 โดส ซึ่งจะเปิดให้หน่วยงานรัฐ เอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ารับการจัดสรรวัคซีนได้ ผ่านเว็บไซต์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วันที่ 14 มิถุนายนนี้ ในราคาโดสละ 888 บาท และคาดว่าหลังจากวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"ล็อตแรกเข้ามาแล้ว จากนั้นอีก 10 วัน จะมีล็อต 2 ส่งมาอีก 1,000,000 โดส

โดยจะมีคณะทำงานพิจารณา ว่าหน่วยงานใดควรจะได้รับก่อน-หลัง ภายใต้เกณฑ์ความสำคัญด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และ ความเหลื่อมล้ำ รวมถึงระดับความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังคนอื่นๆ ในสังคม และ ความเสี่ยงของพื้นที่ ส่วนสถานพยาบาลที่จะให้บริการฉีด ต้องขึ้นทะเบียนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก่อน เพื่อควบคุมความปลอดภัย