ห้องข่าวภาคเที่ยง

ศบค.รายงานไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วกว่า 5.6 ล้านโดส

รายงานสดจาก ศบค. ทำเนียบรัฐบาล : ศบค.รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยฉีดไปแล้วกว่า 5,600,000 โดส แบ่งเป็นเข็มแรก 4,100,000 คน และครบ 2 เข็มแล้ว 1,500,000 คน สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 พื้นที่กรุงเทพมหานคร พบผู้ติดเชื้อใหม่ 942 คน รองลงมาเป็นจังหวัดสมุทรปราการ 173 คน และนนทบุรี 102 คน…