ห้องข่าวภาคเที่ยง

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดพุ่งสูงกว่า 175.6 ล้านคน

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุด พุ่งสูงกว่า 175.6 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 3.7 ล้านคน โดย 3 ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดยังคงเป็น สหรัฐอเมริกา อินเดีย และบราซิล