ห้องข่าวภาคเที่ยง

ธปท.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยถึงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยได้ออกมาตรการเพิ่ม คือ ขยายมาตรการชะลอการชำระหนี้ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ต่อไปจนถึงสิ้นปี 2564 ให้กับลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ ทางสถาบันการเงินจะเข้าไปดูแลไม่ให้ลูกหนี้ถูกเบี้ยปรับผิดนัด รวมถึงกำหนดกลไกเพื่อจูงใจให้สถาบันการเงินปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่จำกัดแค่ลูกหนี้ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่ให้ประเมินความช่วยเหลือโดยคำนึงถึงศักยภาพของลูกหนี้ ซึ่งจากมาตรการที่ได้ออกมานั้น คาดว่า หนี้เสียจะไม่พุ่งสูงแบบก้าวกระโดด เนื่องจากยังคงมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เว้นแต่ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ยังคงนิ่ง

ทั้งนี้ ธปท.จะประเมินสถานการณ์การระบาดและแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินแต่ละแห่งอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี 64 ในช่วงไตรมาส 4 ต่อไป สำหรับการปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุน FIDF เหลือ 0.23% จาก 0.46% ต่อปี ที่จะสิ้นสุด ณ สิ้นปี 64 ธปท.อยู่ระหว่างการพิจารณาความจำเป็นในการขยายอายุ โดยคำนึงถึงการส่งผ่านไปช่วยเหลือลูกหนี้เป็นสำคัญ