เจาะประเด็นข่าว 7HD

ศรีสุวรรณ ร้อง ป.ป.ช. สอบพิรุธเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อให้เอาผิดผู้เกี่ยวข้อง กรณีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรี ที่มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 6,773 ต้น ของ อบต.ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 7 โครงการ ซึ่งใช้งบประมาณกว่า 642,650,000 บาท คิดเฉลี่ยต้นละเกือบ 95,000 บาท

โดยจากการลงพื้นที่ เจ้าหน้าที่พบมีการติดตั้งเสามากเกินความจำเป็น บางช่วงมีการติดตั้งค่อนข้างถี่ แต่ละค้นห่างกันเพียง 11-14 เมตร และบางช่วงก็ไม่มีความจำเป็น โดยปรากฏชื่อบริษัทเอกชนรายเดียวผูกขาดรับงานเป็นคู่สัญญาโครงการ

ขณะเดียวกันชาวเน็ตยังได้โพสต์ภาพเสาไฟฟ้าประติมากรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายพื้นที่ที่รวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ต พร้อมระบุข้อความตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการนำงบประมาณมาทุ่มเทกับเรื่องนี้

ด้าน ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน แสดงความเป็นห่วงกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักอ้างเรื่อง นวัตกรรมใหม่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ทำให้มีราคาแพงกว่าปกติ

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นนวัตกรรมใหม่ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง จะได้รับการยกเว้น ตามมาตรา 56 (2) (ค) ที่บัญญัติไว้ว่า การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จึงกลายเป็นช่องว่างที่ทำให้นำไปเป็นข้ออ้าง จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษในราคาที่แพงกว่าท้องตลาด เพราะไม่มีราคากลางให้เทียบเคียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง