เจาะประเด็นข่าว 7HD

ปปป.เร่งตรวจสอบเสาไฟกินรี

พลตำรวจตรีจรูญเกียรติ ปานแก้ว ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ บก.ปปป.เปิดเผยความคืบหน้าหลังจากที่วานนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบดูข้อเท็จจริงการติดตั้ง เสาไฟกินรีกว่า 6,000 ต้น ในตำบลราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ใช้งบกว่า 642 ล้านบาท ซึ่งถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์มองว่าเป็นเรื่องเกินความจำเป็น ว่าได้มอบหมายหน้าที่ให้ผู้เกี่ยวข้องแยกย้ายไปตรวจสอบในหลายประเด็น ซึ่งประเด็นหลักคือการตรวจสอบเอกสารโครงการจัดซื้อจัดจ้างรวม 7 โครงการ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562-2564 ที่อยู่ระหว่างรอการจัดส่งเอกสารชี้แจงจาก อบต.ราชาเทวะ เมื่อได้เอกสารดังกล่าวมาแล้ว ก็จะเร่งพิจารณาดูว่ามีความผิดปกติใดหรือไม่ ก่อนขยายผลตรวจสอบในประเด็นที่พบพิรุธ นอกจากนี้ยังตรวจสอบไปถึงเรื่องการเปิดประมูล เช่น มีการกำหนดเงื่อนไขแข่งขันราคาอย่างไร มีการทำประชาคมสำรวจความคิดเห็นและได้รับการยินยอมของประชาชนในพื้นที่จริงหรือไม่

ส่วนที่มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูการติดตั้งเสาไฟในพื้นที่จริง จากการตรวจวัดความห่างระหว่างเสาไฟฟ้าแต่ละต้น พบว่าไม่สม่ำเสมอกัน มีการเว้นระยะห่างตั้งแต่ 10-14 เมตร ไม่ตรงกับที่นายก อบต.ฯ บอกว่า ก่อนการติดตั้งมีการวางแผนไว้ว่า จะเว้นระห่างระหว่างเสาไฟประมาณ 20 เมตร และต่อมาได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุที่มีการติดตั้งค่อนข้างถี่ เพราะได้รับข้อร้องเรียนจากชาวบ้านว่า แสงไฟสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งเรื่องปริมาณแสงสว่าง และเรื่องความคุ้มค่าด้วย

อย่างไรก็ตาม ตำรวจมีการตั้งข้อสังเกตถึงโครงการติดตั้งเสาไฟกินรี ที่เป็นโครงการเก่าเมื่อปี 2556 เคยถูก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตรวจสอบและเรียกให้ อบต.ราชาเทวะ คืนเงินงบประมาณ 67 ล้านบาท จากการทำโครงการเสาไฟกินรี ที่นำไปติดตั้งบนแขวงทางหลวงกิ่งแก้ว หลังพบว่าไม่มีหนังสืออนุญาตอย่างเป็นทางการ อีกทั้งเรื่องปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อยุติ และยังไม่มีการคืนเงินงบประมาณในส่วนนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง