เจาะประเด็นข่าว 7HD

ศบค.โชว์ปูพรมฉีดวัคซีนเกือบ 6 ล้านโดส

แพทย์หญิง อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วย โฆษก ศบค. สรุปตัวเลขการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขณะนี้มีผู้ได้ รับการ ฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 5,667,058 โดส เข็มที่ 1 ได้รับแล้วกว่า 4.1 ล้านคน เข็มที่ 2 รวมกว่า 1.5 ล้านคน โดยที่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขได้รับวัคซีนแล้วทั้ง 2 เข็ม ร้อยละ 85.4, เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ร้อยละ 12.2, อสม. ร้อยละ 9.3, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ร้อยละ 1.5, ประชาชนทั่วไป ร้อยละ 1.7 และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 0.2 รวม ฉีดเข็มแรกไปแล้ว ร้อยละ 8.3 และเข็ม 2 ร้อยละ 3 ซึ่งประเทศไทยเป็นอันดับที่ 3 ในกลุ่มอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ที่ได้รับวัคซีนมากที่สุด

ส่วนวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 2,290 คน หายป่วยแล้ว 5,711 คน รวมป่วยสะสมทั้งสิ้น 189,828 คน และวันนี้ มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 27 คน บางรายมี อัตราการนอน รักษาตัวมากถึง 60 วัน ซึ่งบุคลากร ทางการแพทย์ ได้พยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่

วันนี้ กรุงเทพมหานคร มีรายงานคลัสเตอร์ใหม่ 3 คลัสเตอร์ ได้แก่ หลักสี่ เป็นแคมป์ก่อสร้าง ติดเชื้อใหม่ 59 คน, บางรัก ตลาดซอยละลายทรัพย์ ยืนยันป่วยแล้ว 20 คน และโรงงานเย็บผ้า เขตภาษีเจริญ ติดเชื้อ 37 คน

สำหรับในต่างจังหวัดอื่น ๆ จังหวัดสมุทรปราการ มี คลัสเตอร์ใหม่ ที่อำเภอบางเสาธง เป็นบริษัท ส่งออกเสื้อถักไหมพรหม พบผู้ป่วย 67 คน ส่วน จังหวัดนนทบุรี หลัก ๆ ยังเป็นแคมป์คนงาน ที่มีทั้งชาวไทย เมียนมา และกัมพูชา และที่ตลาดบางใหญ่ มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 คน จังหวัด นครปฐม มีคลัสเตอร์ใหม่ ที่โรงงานไก่ อำเภอสามพราน 63 คน และสำหรับจังหวัดเพชรบุรี ความคืบหน้าโรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พบผู้ป่วยสะสม 5,096 คน นอกจากนี้ที่เขาย้อย ยังพบคลัสเตอร์ใหม่ เป็น โรงงานเฟอร์นิเจอร์ 24 คน และจันทบุรี อำเภอ โป่งน้ำร้อน ตลาดไทย-กัมพูชา พบอีก 13 คน