เจาะประเด็นข่าว 7HD

ศบค. ชุดใหญ่ เตรียมยกเลิกกักตัวฟรี คาดเริ่ม 1 ก.ค. นี้

พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เปิดเผยว่า ในการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ ที่ประชุมเตรียมพิจารณายกเลิก การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย สำหรับผู้กักตัว ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทางอากาศใน State quarantine ซึ่งเดิมรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป

ส่วนการเดินทางทางบก ยังคงมี state quarantine ที่รัฐออกค่าใช้จ่ายให้ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อลดภาระด้านงบประมาณเนื่องจากพบว่า ในปัจจุบันมีคนไทยเดินทางเข้าประเทศด้วยเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 น้อยลง และ ยังพบการเดินทางไป-กลับด้วยวัตถุประสงค์อื่นมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ยังคงข้อกำหนดว่าต้องกักตัว 14 วัน ใน Alternative State quarantineแต่ภาครัฐกำลังพิจารณาเพิ่มทางเลือกสถานที่กักตัวราคาย่อมเยา สำหรับผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินให้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง