เจาะประเด็นข่าว 7HD

ก.แรงงาน หยุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั่วคราวทั้ง 45 จุด กทม.

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีมีการแจ้งผู้ประกันตนเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพราะวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรหมด ว่า ได้มีการแจ้งผู้นำสหภาพแรงงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ของแต่ละบริษัทที่ได้รับการนัดคิวแล้วว่าจะมีการเลื่อนการฉีดออกไป เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ (12 มิ.ย.) เป็นต้นไป และจะปิดการให้บริการจุดฉีดวัคซีนของประกันสังคมทั้ง 45 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร โดยยังไม่กำหนดวันเริ่มครั้งต่อไปจนกว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้รับการจัดสรรวัคซีนในวันที่ 6 มิถุนายน และเริ่มการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนเป็นต้นมา การหยุดฉีดวัคซีนชั่วคราวระหว่างที่วัคซีนกำลังทยอยมา กระทรวงแรงงานจะทำการปรับปรุงระบบ และสถานที่เพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้น เมื่อกลับมาเริ่มฉีดวัคซีนอีกครั้ง มั่นใจมีศักยภาพฉีดได้วันละ 50,000 คนตามเป้าที่วางไว้